Welcome Message

        Tuloy po kayo sa aming minamahal na Barangay... Ang Barangay Camacho!

        Mula sa isang maliit at simpleng Barangay noong mga nagdaang panahon, unti-unti ay bumabangon tayo at sa ngayon ay maaari na naming maipagmalaki at masabing ang Barangay Camacho ay kabilang na sa mga maituturing na papaunlad at produktibong pamayanan sa Probinsya ng Bataan.

        Kasabay po sa mabilis na pag-unlad ng ating siyudad ng Balanga, aming pong lalong pagsisikapan at pagtutulungan ng mga pinuno at mamamayan na patuloy na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating pamayanan

        Una po naming binibigyan ng halaga ay kalusugan. Ang malusog na katawan ay may malusog ding isipan. Mula sa mga bata/sanggol hanggang sa  ating mga nakatatanda. Ang edukasyon ay lubos din po naming isinusulong upang ang mga batang mag-aaral at produkto ng aming paaralan, ang Teodoro Camacho Elementary School ay magkaroon ng sapat na kaalaman at kakayahang makipagsabayan sa iba, saan mang sulok ng mundo. Kasabay po nito ay ang aming pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa loob at labas ng aming barangay. Hindi lamang po para sa mga mamamayan pati na rin sa seguridad ng aming mga panauhin.

        Ito po ang aming Barangay... Magandang Araw po sa inyong lahat!


    
Subpages (1): Hataw
Comments