Barangay Official LogoBALANGA - Sunod sa pangalan ng bayan ng Balanga na isang sisidlan. Na ganagamit na simbulo ng aming barangay, isang barangay na nagsisikap na maging maunlad, mapayapa, at nagkakaisang mamamayan.

WATAWAT - Sumasagisag sa isang makabansang mamamayan ng Pilipinas.

ARAW - Sa pagsikat ng araw ay liwanag sa buong daigdig.  Ang aming barangay Camacho sa kanyang pag-unlad ay may magandang hinaharap sa mga panahon pang darating. Mapaunlad ang kabuhayan ng mga mamayan tulad ng pagsasaka bilang “agricultural land”, mga pabahay sa mga mahihirap, mapataas ang antas ng EDUKASYON. Mga gusaling paaralan para sa mga batang mag-aaral.

BARIL - Sagisag na ang barangay Camacho ay dating campo ng mga militar. Noong 1960th ang mga sundalo, 18th BCT ay ipinadala sa Vietnam (PHILCAG) hanggang tuluyan ng maalis ang mga sundalo. Ng nawala ang mga nakatirang sundalo tinirahan ng mga civilian hanggang dumami ang mga naninirahan dito. Taong 1968 ng hiniling na maging isang barangay sa panahon ni MAYOR CELSO VALDECANAS. Na isa sa tumulong upang maging isang ganap na BARANGAY.
Comments