Barangay Profile

Alamat ng Camacho

        Ang barangay Camacho ay isang dating military reservation simula pa noong 1937. Ito ay may dating sukat na 13 at kalahating ektarya na inilaan para sa pagsasanay sa mga may 20-taong gulang na kabataan na siyang nilalaman ng National Defense Act of 1935.

        Ang nasabing reservation ay tinawag na First Bataan Cadre. Dito rin nagsimulang makilala ang lugar sa tawag na Cadre. Dumating ang panahon na ito’y naging isang barangay at nagkaroon ng bagong pangalan, ang Barangay Camacho.

        Mahalagang malaman na ang reservation ay hindi nagamit na training station para sa mga kabataan. Nagkaroon lang ito ng kahalagahan noong panahon ng giyera laban sa mga Hapones dahil nagamit itong tactical command post ni General Vicente Lim na siyang pinuno ng 21st Division, isa sa mga hukbong nagtanggol sa Bataan noong giyera.

        Pagkatapos ng giyera, ang Cadre ay naging himpilan ng 18th Deo et Patria Battalion Combat Team at binigyan ito ng bagong pangalan bilang Camp Delatada-Marin.

        Natigil ang lahat ng aktibidad sa Cadre simula noong 1957 matapos tipunin ang lahat ng mga yunit ng sundalo sa Fort Bonifacio.

        At doon nagsimula na makamkam paunti-unti ang lupain ng Cadre. Sa simula ay mga iskwater ang naninirahan dito. Pagkatapos pati matatalino at importanteng tao ay sumali na rin sa agawan ng lupa sa Cadre. Ngayon ay halos wala pang limang ektarya ang natira sa dating malawak na kampo. Ang mas malaking bahagi nito ay nagkaroon ng kabahayan hanggang sa ito’y maging isang tunay na pamayanan at nakilala bilang barangay Camacho.